söndagen 3 oktober 2021

Föreningar som vill medverka kontakta oss

Image

TILL FÖRMÅN FÖR FORSKNING

Föreningen Run for Mental Health i Lund med stödorganisationer arrangerar och genomför sedan 2016 ett välgörenhetslopp med kringarrangemang i Lunds stadspark. Deltagare medverkar i ett insamlingsprojekt till förmån för forskning kring behandling och stödformer för de som drabbas av svår psykisk ohälsa.

Forskningsområdet är eftersatt och det behövs resurser för att kunna göra studier som just pekar på vilka behov som finns och vilka lösningar som kan komma i fråga.

Föreningen verkar för:

  • lokal samverkan för psykisk hälsa och friskvård
  • aktiv insamling av medel för forskning
  • att skapa sätt för alla att bidra

Stödorganisationer 2020

Lunds Fontänhus är en rehabiliteringsverksamhet för människor med psykisk ohälsa. Utifrån en aktiverande arbetsgemenskap utgår vi från det friska hos varje individ och tillsammans bygger vi självkänsla, egenvärde och meningsfullhet. Vi vårdar inte. Med utgångspunkt i frivillighet umgås vi och arbetar ihop. Dessutom kan du få stöd till arbete och studier. Vi arbetar för att bryta stigma kring psykisk ohälsa och friskvård är en viktig del i vår arbetsdag, träning ger bra grund för psykiskt välmående – därför tycker vi att Run for Mental Health är ett viktigt arrangemang.

Presentationsvideo med Matilda 2 minuter

RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) grundades 1967 som en reaktion mot psykiatrin i Sverige. Det fanns ett 15-tal stora mentalsjukhus i landet där psykiskt sjuka människor satt inlåsta under ofta beklämmande förhållanden med outbildad personal och kraftig övermedicinering. Efter några decenniers kamp lyckades vi stänga igen dessa stora institutioner, och se till att våra brukare fick egna bostäder och integrerades i samhället. RSMHs 2 viktigaste agendor är 1. kamratskap, dvs att vi tar hand om varandra och bryter den så destruktiva isoleringen, och 2. intressepolitisk verksamhet, dvs att vi hela tiden ser till att förbättra den psykiatriska vården genom brukarinflytande i möten med Region och sjukhusledning och deltagande i samhällsdebatten. Det är faktiskt så illa att många av våra medlemmars liv förkortas med upp till 20 år på grund av medicinering, som orsakar obalans i metabolismen med kraftig viktökning och kardiologiska sjukdomar som fatal konsekvens. Därför förespråkar vi satsning på samtalsterapi och motion som till skillnad från medicinering kan lösa problemen istället för att bedöva patienten.

Presentationsvideo med Jonas, 2 min 34 sek

PO Skåne

PO Skåne bedriver som idéburen organisation och fristående aktör Personligt ombudsverksamhet i 17 skånska kommuner. PO Skånes verksamhet syftar till att bidra till återhämtning, egenmakt, delaktighet och goda levnadsförhållande.

Vi ger stöd utifrån personens önskemål och uppdrag.

Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. Kontakten är kostnadsfri och pågår under den tid det finns en överenskommelse om samarbete mellan klient och ombud. En genomsnittlig kontakttid är 1,5 år. PO Skånes huvudmän är RSMH och Schizofreniföreningen, de båda distriktsavdelningarna samt alla lokalföreningar i Skåne.

Presentationsvideo med Camilla Bogarve 2 minuter 14 sek

Videoblogg, Radio Sankt Hans

Förmånstagare 2021 Schizofrenifonden.

Varför?

Varför engagerar vi oss i föreningen?