Välkommen till

Run for Mental Health

Helsingborg!

 

Tack alla för ett trevligt event denna söndag 15 oktober!

Anmälan är stängd

Image

TILL FÖRMÅN FÖR FORSKNING

Föreningen Run for Mental Health i Helsingborg med stödorganisationer arrangerar och genomför ett välgörenhetslopp med kringarrangemang på Gröningen i Helsingborg. Deltagare medverkar i ett insamlingsprojekt till förmån för forskning kring behandling och stödformer för de som drabbas av psykisk ohälsa.

Forskningsområdet är eftersatt och det behövs resurser för att kunna göra studier som just pekar på vilka behov som finns och vilka lösningar som kan komma i fråga.

Föreningen verkar för:

 • lokal samverkan för psykisk hälsa och friskvård
 • aktiv insamling av medel för forskning
 • att skapa sätt för alla att bidra

Run for Mental Health i Helsingborg

Förmånstagare 2023
Schizofrenifonden

Stödorganisationer 2023

Enskild och organisation som vill medverka som stödorganisation är välkommen att kontakta oss.

Våra stödorganisationer hjälper till på många olika sätt;

ekonomiskt, praktiskt och/eller organisatoriskt.

 • Bidra på det sätt som passar er
 • Gör skillnad tillsammans med oss
 • Få omnämnande på vår hemsida

Det virtuella loppet

Om vanliga loppet

Run for Mental Health i Helsingborg vill:

 • uppmärksamma att fysisk aktivitet kan förebygga och lindra psykisk ohälsa
 • skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa
 • synliggöra svår psykisk ohälsa, schizofreni och annan svår psykossjukdom, för att minska stigma och utsatthet
 • uppmärksamma att fysisk aktivitet hjälper mot utmattningssyndrom
 • stimulera enskilda, organisationer och föreningar att medverka till en mer planerad och långsiktig satsning på stödjande och förebyggande friskvård för psykisk hälsa
 • att alla ska kunna delta

Förmånstagare 2023 Schizofrenifonden