Välkommen till RfMH Helsingborg!

 

Söndag 16 Oktober 2022

Gröningen vid Tågvagnen Båthusgatan Helsingborg

Image

TILL FÖRMÅN FÖR FORSKNING

Föreningen Run for Mental Health i Helsingborg med stödorganisationer arrangerar och genomför ett välgörenhetslopp med kringarrangemang på Gröningen i Helsingborg. Deltagare medverkar i ett insamlingsprojekt till förmån för forskning kring behandling och stödformer för de som drabbas av psykisk ohälsa.

Forskningsområdet är eftersatt och det behövs resurser för att kunna göra studier som just pekar på vilka behov som finns och vilka lösningar som kan komma i fråga.

Föreningen verkar för:

 • lokal samverkan för psykisk hälsa och friskvård
 • aktiv insamling av medel för forskning
 • att skapa sätt för alla att bidra

Run for Mental Health i Helsingborg

Förmånstagare 2022
Schizofrenifonden

Stödorganisationer 2022

Schizofreniföreningen NV Skåne arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar och de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.
Vi arbetar för att själverfarnas och närståendes uppfattningar och önskemål ska tas tillvara i vård och omsorg.

Lärarnas Riksförbund i Helsingborg menar att det är viktigt att bygga in fysisk aktivitet i vardagen på många olika sätt. Man kan tex gå eller cykla till arbetet/skolan. Det handlar inte om att man skall elitidrotta utan att istället känna att man mår bra och då är fysisk aktivitet en mycket viktig del utifrån perspektivet psykisk ohälsa. Därför stödjer Lärarnas Riksförbund i Helsingborg – Run for Mental Health i Helsingborg.

Fontänhuset erbjuder en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer personer med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Vi tar tillvara och utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap.

FitforLife

FitforLife är ett projekt som drivs av Karolinska Institutet. Syftet är att öka evidensen för effekterna av fysisk träning på allmän funktionsförmåga och metabola riskfaktorer.

Riksförbundet för social och mental hälsa är den äldsta och största brukarorganisationen. Ända sedan 1967 har vi kämpat för en förbättrad situation i samhället för människor som lider av psykisk ohälsa. En viktig aspekt på detta är att den fysiska konditionen är god, eftersom det motverkar depression och fysiska sjukdomar som belastar den psykiska hälsan. Därför stöttar vi Run for Mental Health och uppmanar våra medlemmar att delta.

Enskild och organisation som vill medverka som stödorganisation är välkommen att kontakta oss.

Våra stödorganisationer hjälper till på många olika sätt;

ekonomiskt, praktiskt och/eller organisatoriskt.

 • Bidra på det sätt som passar er
 • Gör skillnad tillsammans med oss
 • Få omnämnande på vår hemsida

Det virtuella loppet

Det virtuella loppet

Virtuella loppet arrangeras för att alla ska kunna vara med på ett enkelt och praktiskt sätt. Loppet ger dig en möjlighet att bidra till insamlingen och stödja evenemanget. Genom att delta bidrar du till att uppmärksamma Skåneveckan för psykisk hälsa och organisationer som arbetar för friskvård i Helsingborg.

Anmäl dig här

Hur fungerar det

Det virtuella loppet startar där du befinner dig och du måste vara anmäld senast den 16 oktober. Sträckan får gärna vara 5 km men du väljer själv. Startavgiften är 99 SEK. Vi ser helst att du får din nummerlapp som en pdf men om du hellre vill ha den via post så går det bra fram till att den möjligheten stängs.

Engagera fler

Dela ditt deltagande med vänner, bekanta och andra! Gör inlägg med #RunforMentalHealth på sociala medier. Se länkarna nedan för instruktioner för inlägg.

Facebook

Affisch
Sprid gärna vår affisch till vänner och bekanta

Hämta affisch

Banan 5 km för 2022

Om du vill kan du springa eller gå vår bana för 2022.

Bana 2022

Om vanliga loppet

Vi kommer att ansöka om polistillstånd och när det blir godkänt kan loppet genomföras 2022!

Gröningen och Pålsjö skog

Gröningen är en stor och öppen grönyta vid kanten av Öresund i Helsingborg Den är belägen längs Strandpromenaden, strax norr om bostadsområdet i Norra hamnen. Banan på 5 km har start- och målområde på Gröningen. Du springer Gröningen – Strandpromenaden – Pålsjö skog och tillbaka. Spring eller promenera efter dina egna förutsättningar!

Vill du genomföra ett kortare alternativ finns en bana på 1 km runt Gröningen. Springer eller går du denna bana kan du delta i en frågesport.

Wikipedia om Gröningen

Wikipedia om Pålsjö skog

Starten

Loppet genomförs söndagen den 16 oktober 2022. Startområde är Gröningen vid Tågvagnen. Eventet öppnar kl 11.00 med musik och 12.45 har vi gemensam uppvärmning. Start för 5 km beräknas till 13.00 och start för 1 km beräknas till 13.05.

Banan 2022

Anmälan 2022

Anmäl dig till loppet i Helsingborg 2022 via länken nedan. Startavgiften är 200 SEK. Överskottet går till årets förmånstagare, Schizofrenifonden. Du betalar via fakturan som skickas med den e-post som bekräftar din anmälan.

Anmäl dig här

Efteranmälan

Om du inte anmält dig via hemsidan kan du komma till Gröningen, Helsingborg kl 12.00 då incheckning öppnar.

Program

11:00 - 12:45 Musik + café

12:00 Incheckning

12:45 Uppvärmning med "FitforLife"

13:00 Startskott 5 km

13.05 Startskott 1 km löpning/promenad med frågesport

13:45 Prisutdelning

14:15 Eventet avslutas


Affisch
Sprid gärna vår affisch till vänner och bekanta.

Hämta affisch

Run for Mental Health i Helsingborg vill:

 • uppmärksamma att fysisk aktivitet kan förebygga och lindra psykisk ohälsa
 • skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa
 • synliggöra svår psykisk ohälsa, schizofreni och annan svår psykossjukdom, för att minska stigma och utsatthet
 • uppmärksamma att fysisk aktivitet hjälper mot utmattningssyndrom
 • stimulera enskilda, organisationer och föreningar att medverka till en mer planerad och långsiktig satsning på stödjande och förebyggande friskvård för psykisk hälsa
 • att alla ska kunna delta

Förmånstagare 2022 Schizofrenifonden.