Radio Sankt Hans 1

Jonas Bredford (RSMH) intervjuar Fredrik Lenninger kring temat motion för att främja psykisk hälsa. Kom och känn av St. Hans puls första söndagen i varje månad kl. 14.00 på St. Hans backar i Lund!