Bansträckning 2018 och 2017

Status 180821: Den fastställda och uppmätta 5 km banan från 2017 kommer att användas igen 2018.

Övrig information om banan:

Omgivningar – ett urval

Stadsparken 

Start och målområde

Start och målområde

Om stadsparkens tillkomst kan man läsa på ett runstensliknande granitmonument: ”å det område inom hvilket industri-, slöjd- och konstutställningar år 1907 afhölls anlade Lunds stad under åren 1909-1911 denna park. Må den blifva till gagn och trefnad.” År 1907, när utställningen inom industri, konst och slöjdutbildningen var över, beslöt man att detta område skulle bli offentlig park. I stadsparken finns något för alla, oavsett om det är studenternas valborgsfirande eller pensionärernas boulespelande.

Stadsparken av idag har genomgått ett antal rekonstruktioner och helt nyligen har större projekt kommit på plats och parken, som förvaltas och utvecklas av Lunds invånare genom Lunds kommun, fungerar inte längre huvudsakligen som promenadstråk för de som vill titta på eller mata ankorna. Parkens välkomnande och generösa ytor med både fridfulla och kreativa miljöer, gör den till en särskilt attraktiv plats för arrangemang som Run for Mental Health i Lund. Se mer om stadsparken via lund.se

Ett sätt att visa uppskattning för det arbete som läggs ned på att göra parken attraktiv är naturligtvis att faktiskt besöka parken och uppmärksamma några av alla installationer som finns där. Det är många. En park behövs. Dit går det att gå när det finns behov av att komma bort. Har man ingen annan stans att gå så kan det bli parken. Där kan man samla sig och komma fram till lösningar. Det går att hitta vägar i en park. Lunds stadspark fungerar.

Svane och Polhem
Strax efter starten passerar 5 km banan klassisk studiemark i stan. Både Svaneskolan och Polhem ska passeras. Lund är en betydande leverantör av attraktiva studiemiljöer och studenter med slutbetyg. Vi vill gärna veta hur den psykosociala arbetssituationen utvecklas för våra lärare i Lund. Går det att säga något generellt om hur just Lunds gymnasieskolor utvecklas i dessa avseenden? Ni som är skolledare och aktiva lärare kanske vill dela några av era erfarenheter? Var gärna med i stadsparken den 7 oktober och berätta.

ÅR
Industrihistoria! Lund har ett sprudlande näringsliv. Ta del av all den kreativitet och förslagenhet som finns i staden och som representeras av alla medverkande till projektet och arrangemanget Run for Mental Health i Lund.

Passage till Klostergårdens gröna utkanter
Baksidan av Klostergården. Härliga grusgångar för tänd men inte spänd löpning eller gång.

Klostergårdens centrum och kyrkportalen
Måste ses, upplevas och passeras – ett annorlunda centrum men ändå inte.

Nya HSB-området och Arenan
Exempel på det moderna Lund som växer fram i rasande takt.

Utegym och den moderna parken
Innan 5 km banan svänger upp mot målfållan, just intill där loppet startade, så följer du en gång som tidigare var en inklämd baksida mot en grusplan där det kanske tillfälligt hade rullat in ett tivoli. Nu kan det sista chokladhjulet ha rullat där. Istället är det aktivitetsytor för bland annat skate, klättring och utegym.