Sponsorer 2016


ideon_480x279medicon_village


Logga MiljöpartietLogga Veckla


Logga HjärnkollSponsorer 2017

Vill du att din organisation också medverkar till Run for Mental Health i Lund

Det finns många möjligheter för din organisation att visa engagemang både för loppet och för välgörenhetsarrangemanget i övrigt genom att aktivt, via en behörig kontaktperson, beställa ett eller helst flera intyg eller bevis som används för att effektivt kunna avtala om villkor för att samverka. Din organisation erbjuds olika möjligheter att förknippas med projektet och loppet exempelvis genom att synas på loppets hemsida eller hemsidor och att där också få möjligheten att presentera sin verksamhet och sitt engagemang i frågor som berör psykisk hälsa eller ohälsa. Vid oklarheter som gäller kring de överenskommelser som kan tecknas via loppets anmälningstjänst så ska ni lämna kontaktuppgifter med eventuella frågor via kontaktformuläret på hemsidan eller via ett mail till info@runformentalhealth.se

Det kan också finnas en möjlighet att synas på nummerlapparna, längs banan och i stadsparken. Hör av er om förslag och önskemål.

Dela
Vi vill att alla som medverkar ska hjälpa oss att sprida budskapet om vårt arrangemang och de erbjudanden som följer med det. Skriv ut, eller dela på annat sätt, det material som du kan hitta här på våra hemsidor.

Kontakt
Kontakta arrangörsföreningen via kontaktformulär på hemsidan eller via info@runformentalhealth.se
Kommentar: Av resursskäl och med hänsyn till att vi på alla sätt försöker optimera sättet att kommunicera på med alla intresserade så hänvisar vi till just mail växling istället för telefon eller support direkt från ett kansli. Vi hoppas att ni har förståelse och att ni ser fördelarna med arbetssättet. Vi vill på alla sätt undvika missförstånd och kanske risken för motsägande eller borttappade budskap.