Bråk och konflikter – din roll som förälder

En föreläsning och föräldraskapets utmaningar av Tomas Tedgård och Pernilla Schöld. Hur kan vi förstå och bättre hantera de bråk som ofrånkomligen uppstår inom familjen? Främst för föräldrar med barn upp till 12 år.

Anmälan och mer information via länk på www.sv.se/skane.

Onsdagen den 11 oktober, kl 8:30-10:30. SV, Fabriksgatan 2F, Lund.

 

Detta är en programpunkt under Skåneveckan för psykisk hälsa som hålls den 9-15 oktober. För hela programmet se skaneveckan.com.