Unipolär, bipolär eller något annat?

Föreläsning om psykisk ohälsa arrangerad av Sjukhusbiblioteket Patientforum och LIBRA i Skåne.

  • 18.00 Inledning av Patientforum.
  • 18.05 Bipolär sjukdom och depression. Vad är nytt? Lars Häggström, specialistläkare i psykiatri i Halmstad och chefsöverläkare i Växjö.
  • 19.05 Paus med frukt. Sjukhusbiblioteket har öppet hus med bokbord.
  • 19.20 Sänder på tusen kanaler – om sambanden mellan borderline, bipolär sjukdom och ADHD. Mikaela Javinger, föreläsare, skribent och kommunikatör inom psykiatriområdet med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.
  • 20.20 Avslutning. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna.

Måndagen den 18 september, kl 18.00–20.20, Skånes universitetssjukhus i Lund, Aulan i Blocket, Entrégatan 7, SUS Lund.

Ingen föranmälan. Ingen entréavgift.