Foto: Brandon Giesbrecht, https://www.flickr.com/photos/naturegeak/

Musik har positiv effekt på psykisk ohälsa

Allt fler välgjorda vetenskapliga studier visar att olika former av psykisk ohälsa kan lindras med hjälp av musik.

Både depressioner och psykoser kan behandlas med musikterapi, om behandlingen ges regelbundet över längre tid. Symptomen dämpas och chansen ökar ordentligt att patienternas dagliga liv ska fungera.

Detta bygger på en metaanalys, dvs. en samlad bild av många studier om musikterapi på depressioner och psykoser. Den visar att musikterapi kan ha betydande effekter på både allmäntillstånden, men även specifikt på depression, oro, och förmåga att fungera i vardagsliv vid både psykotiska och icke-psykotiska tillstånd. Det finns också ett dos-responssamband, dvs. effekten ökar med antalet sessioner.

Även vid allvarligare störningar i autismspektrat har musikbehandlingar visat sig fungera. De har i flera undersökningar visat sig vara bättre än andra sorters lek för att etablera kontakt och kommunikation.

Källa: http://www.kulturellahjarnan.se/us/om-oss/, ett initiativ från Karolinska Institutet