Om anmälan 2018 (Uppdateras till 2019)

prototyp_upps180626_Lund7oktober_8fixad1IMG_9979

Anmälan och registrering av deltagare via webbtjänst:

 • Anmälan görs via länk till ett webbformulär här från loppets hemsida.
 • En avisering om att anmälningstjänsten är uppe kommer att skickas med automatik till den som är föranmäld.
 • I webbformuläret görs en formell beställning av en startplats till de villkor som anges i beställningsformuläret.
 • En beställning bekräftas via ett email där det bifogas en faktura. Notera: Det kan dröja någon minut innan bekräftelsen med fakturan har genererats och sedan landat i angiven brevlåda.
 • Betalningen av startavgiften på 200 SEK görs till arrangörsföreningen Run for Mental Health i Lund via det konto eller det swishnummer som anges på fakturan.

Anmälan av deltagare från organisation:
Varje deltagare från organisationen som erbjudits en startplats går via en särskilt utskickad länk till ett separat webbformulär där deltagaren registrerar sig. Deltagaren får en bekrftelse också via mail efter genomförd anmälan.

Anmäl dig i god tid
Inför årets lopp ber vi alla att göra sin formella beställning av startplats så snart som möjligt från att tjänsten öppnar i augusti. Ni medverkar då till att vi som är arrangörer och medarrangörer, på ett mera förutsägbart sätt,  kan göra de förberedelser som vi önskar. Den som är anmäld i god tid före den 7 oktober hjälper oss att göra arrangemanget mera intressant för besökare och utställare/motsvarande. Vi vill göra arrangemanget till något hoppingivande och viktigt som inledning på Skåneveckan för psykisk hälsa. Den som anmäler sig tidigt har också tidigt kunnat informera sig själv och andra om vad Skåneveckan innebär och om vem som i övrigt medverkar till att arrangemanget Run for Mental Health genomförs. Vi behöver ambassadörer och den som är anmäld fungerar som en sådan.

Det finns inte någon sista anmälningsdag. Deltagare kommer att kunna anmäla sig både före, under och efter själva arrangemanget via vår webbtjänst. Vi finansierar hela arrangemanget och lämnar ett betydande bidrag till ett gemensamt insamlingsprojekt genom att mot betalning erbjuda startplatser. Ingen annan sponsring efterfrågas från arrangörsorganisationen. De som vill bidra gör det genom att formellt beställa startplatser och eller genom att närvara i stadsparken på arrangemangsdagen med personal/personer som vet något om vård och vårdbehov när det gäller psykisk ohälsa.

Startavgiften 2018
Startavgift per deltagare: 200 sek varav 100 sek går som bidrag till årets förmånstagare som är den nationella Schizofrenifonden.

Startbevis, eller bekräftad betalning, ger deltagare en startplats både i 5-km loppet med gemensam start kl 13.00 och en startplats på gångbanan över 1-km som öppnar kl 11.00

Gångbana och promenad 1km

 • För dig som INTE är intresserade av att delta i ett mera traditionellt lopp.
 • För dig som ska eller redan har sprungit eller gått 5 km banan och som vill varva ner eller upp.
 • För dig som vill vara med och bidra genom att starta men som kanske är ur form för att klara 5 km inom 60 minuter.
 • För dig som vill kunna stanna och prata med alla du möter på banan.
 • Du kan själv välja när du vill starta. Banan öppnar kl 11.00
 • Delar av 1-km banan stängs tillfälligt då 5-km loppet avgörs. Detaljer meddelas på plats i stadsparken.
 • Start kräver en registrerad startplats och synlig starttagg eller startlapp.
 • Längs med banan kan du bekanta dig med funktionärer som representerar föreningar eller andra organisationer som är verksamma inom vård eller behandling av den som drabbats av psykisk ohälsa.
 • Patientföreningen LIBRA i Skåne ansvarar för en tipsrunda längs med banan och deltagare kommer att kunna anmäla sig till någon tävling och utlottning av priser.
 • Deltagare kan starta 1-km banan flera gånger om tävlingsledningen eller banansvarig medger detta.

Bana för löpning och gång över 5 km med eller utan tidtagning

 • För dig som ÄR intresserade av att delta i ett mera traditionellt lopp. Ett lopp med gemensam start och den stress och press som förknippas med att vara nära inpå andra, andra som man ofta känner någon slags samhörighet med, andra som också ser fram emot startögonblicket och möjligheten att hitta energi hos andra längs med banan för att sedan lättat och med glädje kunna passera mållinjen.
 • Gemensam start kl 13.00 med starter.
 • Elitlöpare och den som realistiskt kan klara att springa loppet under 20 minuter ställer sig i det främsta startledet.
 • Alla startande förväntas visa hänsyn till övriga startande när det gäller den egna placeringen i startfållan. Den som planerar att gå ut med ett högt tempo från start förväntas kunna hålla detta relativt höga tempo igenom hela loppet om det ska motivera en mera framskjuten startplacering relativt övriga deltagare. Deltagare förväntas med andra ord hålla en relativt konstant fart från start till mål och att platsen i startfållan väljs med hänsyn till detta.
 • Markeringar i startfållan visar placeringen i kön där startande förväntas vara i mål inom 20, 25, 30, 35, 40 eller över 40 minuter från start.
 • Intervallöpning eller en plan att omväxlande gå eller springa i olika tempon är tillåtet men enbart om det görs på ett sätt som inte stör elitlöpare eller hindrar andra löpare att hålla sitt aktuella tempo.
 • Vattenstation enbart vid start och mål.
 • Funktionärer längs med banan som visar väg och svarar på frågor om psykisk ohälsa och betydelsen av att röra på sig.
 • Musik med rytm som kan hjälpa dig att hitta ditt tempo för dagen.
 • Möjlighet att varva upp eller ned med 1 km banan för gång och promenad med de tävlingar som erbjuds.

Marknadsplats och scen med uppträden och framträdanden

 • Programpunkter kring marknadsplatsen och scenen i anslutning till start- och målområdet i stadsparken presenteras på hemsidan och eller i parken på arrangemangsdagen.
 • Marknadsplatsen börjar stängas ned vid kl 16 och arrangemanget är avslutat kl 16.30

Webbanmälan är nu tillgänglig. Den som gjort en föranmälan kommer att aviseras med en hälsning och en länk till anmälningstjänsten. Hjärligt välkommen till RfMH 2018.

Uppvärmning

Gemensam vänskapande uppvärmning 5 och 1 km

Tid & plats: Samling inför uppvärmningar kring vita scenen i stadsparken

Deltagare uppmärksammas från scenen när det finns möjlighet att dansa sig varm till musik inför de utmaningar som väntar.

Notera: Slarva inte med uppvärmningen. Kom i god tid till stadsparken för utlämning av startnummer eller motsvarande så att du är redo med utrustning och det mentala inför din start.

Om nummerlapp, plats i startledet och starttider

Generellt för alla startande: Nummerlapp ska bäras synligt på bröstet och de villkor som gäller för start ska följas. Eventuella säkerhetsföreskrifter och annan obligatorisk information anslås vid utlämningen av startlappar och efteranmälan i stadsparken. Deltagare som beräknar en målgång inom 20 minuter står främst i startledet. Markeringar i startfållan anger förväntad tid från start till mål.

Starttid 5-km: Gemensam start via starter kl 13.00
Starttid 1-km: Banan öppen för individuellt vald starttidpunkt från kl 11.00; startande på 1-km banan som väljer en promenadtakt ombeds hålla något till höger i banan där frågorna i tipsrundan för psykisk hälsa är uppsatta. Detta för att lämna utrymme åt de som kanske väljer att springa det aktuella varvet för att kanske efter en andra start genomföra tipsrundan i ett rekommenderat mera behärskat promenadtempo. Detta för att inte störa de som koncentrerar sig på att lösa problem.

Nummerlappstext
Kan normalt inte väljas eller skapas vid anmälan. Använd det generella kontaktformuläret som finns att på loppets hemsida om du eller din organisation önskar något särskilt upplägg.

Hur får man reda på sitt startnummer?
Ett startbevis ger deltagare ett startnummer.

Efteranmälan i stadsparken
Efteranmälan kan göras vid sekretariatet i stadsparken den 7 oktober från kl 11.00; anmälan är öppen till kl 12.30; deltagare kan anmäla sig till 1-km banan fram till kl 14.30

Nummerlappsutdelning
Nummerlappar hämtas på plats i stadsparken intill vita scenen från kl 11.00 på dagen för loppet den 7 oktober. Medtag ditt startbevis.

Du som efteranmäler dig går till sekretariatet vid scenen i stadsparken den 7 oktober och kan där, från kl 11.00, registrera dig som deltagare. Nummerlappen delas då ut i samband med anmälan. Betalning arrangeras på plats kontantlöst via swish eller motsvarande.

Tidtagning

Inget krav på individuell elektronisk tidtagning 2018
Kravet på tidtagning via chip har tagits bort inför 2018. Som ett led i att göra loppert intressant även för de som ogillar tävlingsmoment där fokus kan bli att komma före andra istället för sig själv planerar vi för ett genomförande med gemensam start och målklocka. Deltagare kan vid målgång se den tid som passerat sedan startskottet gått.

Alla som startar bär en nummerlapp. Gruppfotografering arrangeras efter målgången på 5-km banan och 1-km banan för de deltagare som önskar och som publikt vill dela sin målsättning tidsmässigt för dagen. Anvisningar vad gäller gruppfotografering anslås på tävlingsdagen i stadsparken.

Notera:

 • Du behöver inte trängas i starten. Alla får plats och det finns gott om tid.
 • Klockan ovanför målet mäter tiden efter startskottet.
 • Nummerlappen ska inte återlämnas efter målgång.
 • 1 km-loppet är helt utan tidtagning om deltagaren inte väljer att start i sista startled tillsammans med 5-km loppet.

Officiell tid och nettotid


Man kan ta sin tid på två sätt. Antingen börjar man när startskottet går även om startlinjen passeras med någon fördröjning, eller när startlinjen passeras via egen klocka eller egen funktionär som tar tiden. Det förra ger den officiella tiden, det senare den enskilde löparens nettotid. Om det är lång kö i starten kan det skilja en hel del. Den officiella tiden som gäller i Run for Mental Health 2018 stannar vid den individuella målsättning som görs vid registreringen till start. Någon närmare redovisning av faktisk tid i mål planeras inte.

Hur resultat publiceras och när kommer att meddelas här.

Elitlöpare som siktar på banrekord tilldelas en funktionär som bevakar tidtagningen och som är med och fastställer den officiella tid som lämnas in till tävlingsledningen. Rekordtider från 2017 kommer att redovisas här så snart rekordhållare har informerats och tiderna är förankrade.

Pin

Pin_finalNär du kommit i mål får du Run for Mental Health:s pin eller motsvarande, som du kan bära för att visa att du har gjort en insats för forskning kring levnadsvillkor för den som drabbas av psykisk ohälsa.

Priser som uppmuntrar eller belönar resultat
Medverkande organisationer uppmanas att bidra till arrangemanget genom att erbjuda arrangörsföreningen särskilt förmånliga villkor kring beställning av priser som kan delas ut till deltagare i loppet som uppmuntran eller som belöning för en prestation eller som tecken på uppskattning för ett aktivt engagemang i det välgörenhetsarbete som loppet innebär.

Utlottning på startnummer
Som ett tecken på uppskattning just för ett aktivt engagemang i det välgörenhetsarbete som loppet innebär kommer en utlottning på startnummer att arrangeras efter loppet. Priser kommer att kunna hämtas enligt anvisningar som lämnas här på hemsidan eller enligt de anvisningar som lämnas på plats den 7 oktober i stadsparken.

Pris för placering
Detaljer om priser och villkor för dessa kommer att meddelas här eller på plats den 7 oktober i stadsparken.

Gåva för särskild insats
Medverkande företag och organisationer kan även i efterhand erbjuda priser till deltagare. Kontakta i så fall arrangörsföreningen via info@runformentalhealth.se

Energidepå
Efter att du ansträngt dig och svettats behöver du dricka och fylla på ditt energiförråd. Vi bjuder åtminstone på vatten och banan efter loppet. Organisationer får gärna erbjuda särskilt förmånliga villkor för beställning av varor och leveranser till loppet.

Varm mat & dryck
Restaurang Stadsparken, ett kort stenkast från start och målområdet, kan vara ett alternativ om det inte finns något annat arrangemang för mat och dryck. Information och erbjudanden redovisas här eller på plats i stadsparken.

På tal om vinster

Förhoppningsvis känner alla deltagare en stor tillfredställelse över att både ha utmanat sig själv med tanke på förutsättningar och för att vara medverkande till Run for Mental Health 2018.

© Run for Mental Health Lund