Styrelse för Föreningen Run for Mental Health i Lund

Ordförande:
Jonas Eberhard, jonas@runformentalhealth.se
Kontakt angående samverkan med universitet/högskolor, forskningsstiftelser och företag.

Kassör:
Jan Bengtsson, jan@multihelix.se

Övriga styrelseledamöter:
Eva Margareta Sellberg-Bäckström, eva@runformentalhealth.se
Ledare för arrangemangen i stadsparken.

Ingemar Odenbrand, Ingemar@runformentalhealth.se
Styrelsens kontaktperson vid frågor om föreningssamverkan.

Per Torell, Per@runformentalhealth.se
Styrelsens kontaktperson för brukar-, anhörig- och patientföreningar.

Projektledare:
Fredrik Lenninger, fredrik@runformentalhealth.se
Ansvarig för medarrangörer och bemanning av funktionärsroller. Ledare för konceptutveckling kring Run for Mental Health och hemsidan.

 

Post- och fakturaadress 2018:

Föreningen Run for Mental Health i Lund
c/o Jan Bengtsson
Ebbetorp Rolsberga
243 96 Höör
info@runformentalhealth.se

Bankkonto SEB: 5624 10 860 81

Swish: 123 569 22 56

Org.nr: 802509-3736