Initiativtagare till loppet

Ledande personer inom Schizofreniföreningen i Skåne, IFS, genomförde tillsammans med IFK Lund det första loppet som hölls i oktober 2016.
IFS företräder en rad ideella distriktsförening för personer med schizofreni och liknande psykoser, deras närstående och andra intresserade personer.

Schizofreniföreningen i Skåne samverkade redan 2016 också med en rad andra organisationer som på ett eller annat sätt fortsatt medverka både 2017 och 2018:

  • Lunds Fontänhus
  • RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) Lund
  • LIBRA i Skåne (stödförening för personer med affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom, deras närstående samt andra intresserade)
  • PO-Skåne (Personligt Ombud Skåne)
  • Föreningen Hjärnkoll Skåne (Föreningen arbetar för att sprida information och minska stigma kring psykisk ohälsa)
  • Division Psykiatri Region Skåne (ansvarig för den psykiatriska vården inom Region Skåne)
  • Skåneveckan för psykisk hälsa (Årligen återkommande arrangemang av Region Skåne i anslutning till WHO:s Worlds Mental Health Day den 10 oktober)
  • Andra engagerade föreningar och organisationer (Se Loppet 2016 under Om loppet)

Schizofreniföreningen i Skåne kan kontaktas via per.torell@gmail.com

IFK Lund Friidrott,
En ideell förening med omfattande ungdoms- och folkhälsoverksamhet.

IFK Lund engagerade sig på våren 2016 för att tillsammans med Schizofreniföreningen i Skåne arrangera det lopp som fick namnet Run for Mental Health. Loppet genomfördes och var liksom årets upplaga ett välgörenhetslopp över 5 km anpassat för alla och där överskott skulle gå till forskning inom psykisk ohälsa.

IFK Lund grundades 1919 och har genom åren haft en lång rad svenska mästare. Idag har föreningen verksamhet för alla åldersgrupper, från knattar på 6 år till veteraner på 87. Störst är ungdomsverksamheten, där de ledande principerna är att utnyttja friidrottens unika egenskap att man tränar lika mycket för att förbättra sig själv som för att besegra andra, samt att utforma ungdomsträningen så att den bygger upp kroppen på ett sätt som främjar hälsa långt upp i medelåldern. Klubben lägger därför stor vikt vid tränarnas utbildning och arrangerar årligen Tränardagarna, en vidareutbildning för tränare i samarbete med Lunds universitet.

Klubben arrangerar Lundaloppet, som utnyttjas av alla storföretagen i Lund (och många andra) som företagshälsovård. I samband därmed arrangeras också särskilda träningsgrupper med folkhälsoinriktning.

Det är ännu inte klart om IFK Lund vid årets upplaga kommer att medverka liksom vid loppet 2017 i en roll som tävlingsledare och/eller tekniskt banansvarig.

Arrangörsföreningen Run for Mental Health i Lund har som mål att ha en lokalt etablerad idrottsförening engagerad. En förening där det finns erfarenhet av och intresse för att leda och utveckla idrottstävlingar.

Medverkande 2018 visar fortsatt stöd kring initiativet att etablera stadsloppet Run for Mental Health i Lund som ett återkommande höstlopp och välgörenhetsarrangemang, en lördag eller söndag i oktober, i direkt anslutning till världspsykiatridagen och Skåneveckan för psykisk hälsa.