Foto: sanickels, https://www.flickr.com/photos/9137715@N05/

Den psykiska ohälsan är ett stort och ökande samhällsproblem

Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och kostnaden blir stor eftersom de är borta länge från arbetslivet. Läs mer ...
Foto: Jessica Albano, https://www.flickr.com/photos/corragio/

Forskning har effekt på både hälsa och ekonomi

Forskning har påvisat ett antal faktorer som ökar risken för mental ohälsa, men som är påverkbara. Att utnyttja dessa resultat sparar både lidande och pengar. Läs mer ...
Foto: Brandon Giesbrecht, https://www.flickr.com/photos/naturegeak/

Musik har positiv effekt på psykisk ohälsa

Allt fler välgjorda vetenskapliga studier visar att olika former av psykisk ohälsa kan lindras med hjälp av musik. Läs mer ...
Foto: dierk schaefer, https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/

Fysisk motion påverkar hjärnan positivt

Och inte bara hjärnan i allmänhet, utan även en rad specifika kognitiva funktioner, t.ex. koncentration, kreativitet och minne. Läs mer ...
Foto: Rob Berto Bennett, https://www.flickr.com/photos/bobtheberto/

Personer med psykisk ohälsa blir ofta diskriminerade

Personer med psykisk sjukdom riskerar sämre hälsa och förtida död och får inte lika vård vid somatisk sjukdom. Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport från 2012 som bygger på tre särskilt designade studier. Läs mer ...