Plats för inlägg som presenterar och uppmärksammar evenemang med anknytning till Run for Mental Health och Skåneveckan för psykisk hälsa 2018.