Besök studieenheten vid Lunds Fontänhus

Besök Lunds Fontänhus och få mer information om studieenheten och hur den skulle kunna vara till stöd för dig. Det bjuds på fika!

Torsdagen den 12 oktober, kl 14:00-15:00. Lunds Fontänhus, Kävlingevägen 15, Lund.

 

Detta är en programpunkt under Skåneveckan för psykisk hälsa som hålls den 9-15 oktober. För hela programmet se skaneveckan.com.