Foto: sanickels, https://www.flickr.com/photos/9137715@N05/

Den psykiska ohälsan är ett stort och ökande samhällsproblem

Vilka berörs?

Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och närmare hälften kommer någon gång i livet att drabbas.

Risken att drabbas av psykisk ohälsa är högre för kvinnor än för män. Både för kvinnor och män är risken som högst i åldern 30-39 år. Psykisk ohälsa bland unga, 16-24 år, har tredubblats de senaste 20 åren.

Vad kostar det?

Psykisk ohälsa är den sjukdomsgrupp som kostar mest i totala samhällskostnader. I Sverige uppskattas dessa till 70 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 2 % av BNP. Det är mer än för både cancer- och hjärt-kärlsjukdomar.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och utgör 40 % av de totala sjukskrivningskostnaderna.

De totala årliga samhällskostnaderna för enbart depressionssjukdomar i Sverige fördubblades mellan 1997 och 2005 från 16 miljarder till 33 miljarder kronor.

Utöver de stora samhällskostnaderna till följd av psykisk ohälsa så drabbas individen mycket hårt, ofta med nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering och stigmatisering.

Källa: http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa/