Foto: sanickels, https://www.flickr.com/photos/9137715@N05/

Den psykiska ohälsan är ett stort och ökande samhällsproblem

Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och kostnaden blir stor eftersom de är borta länge från arbetslivet. Läs mer ...
Foto: Jessica Albano, https://www.flickr.com/photos/corragio/

Forskning har effekt på både hälsa och ekonomi

Forskning har påvisat ett antal faktorer som ökar risken för mental ohälsa, men som är påverkbara. Att utnyttja dessa resultat sparar både lidande och pengar. Läs mer ...