Foto: Brandon Giesbrecht, https://www.flickr.com/photos/naturegeak/

Musik har positiv effekt på psykisk ohälsa

Allt fler välgjorda vetenskapliga studier visar att olika former av psykisk ohälsa kan lindras med hjälp av musik. Läs mer ...
Foto: dierk schaefer, https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/

Fysisk motion påverkar hjärnan positivt

Och inte bara hjärnan i allmänhet, utan även en rad specifika kognitiva funktioner, t.ex. koncentration, kreativitet och minne. Läs mer ...
Foto: Rob Berto Bennett, https://www.flickr.com/photos/bobtheberto/

Personer med psykisk ohälsa blir ofta diskriminerade

Personer med psykisk sjukdom riskerar sämre hälsa och förtida död och får inte lika vård vid somatisk sjukdom. Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport från 2012 som bygger på tre särskilt designade studier. Läs mer ...